GRÁL - hudba středověku

Skupina využívá repliky středověkých nástrojů - šalmaje, cistry, středověké dudy apod. Písně jsou zpívány nejen v češtině, ale také ve staroitalštině a latině. Trio nebo kvartet hudebníků doplňuje tanečnice, která mimo orientálních tanců k umocnění atmosféry pracuje také s ohněm.