Zásady

Naši nabídku služeb provází i několik zásad platných pro komunikaci s vámi.
Na nich nám záleží stejně tak jako na kvalitě našich produktů.
Pokud se také vám zdají být důležité, máte o důvod víc s námi spolupracovat…

     FIRMA "HUDEBNÍ SLUŽBY"

 • Bude vždy potěšena vaším zájmem o její služby
 • Vyslechne vaše přání a v souladu s ním připraví nabídku
 • Poradí vám, budete-li bezradní
 • Bude s vámi komunikovat pružně a kterýkoli den v týdnu
 • Pomůže vám řešit i situaci časové tísně
 • Splní, co slíbila
 • Nebude předstírat, že dokáže všechno
 • Nebude jí zatěžko uspokojit i drobnou zakázku
 • Nebude používat k prezentaci umělců nepravých prezentačních materiálů
 • Nebude mlčenlivá k případným rizikům vašeho zadání
 • Nebude na vašich akcích experimentovat s nevyzkoušeným programem
 • Nikdy nevyužije vaší krizové situace ke zvýšení ceny